Zapytanie ofertowe 1/2017/NM

 Aktualności  Komentarze są wyłączone
maj 192017
 

Na realizację zamówienia powyżej 50 tys. PLN netto w ramach projektu „Nowe możliwości”.
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi cateringu w postaci dostarczenia produktów do przygotowania przerwy kawowej oraz przygotowanie i dostarczenie obiadów dla uczestników projektu „Nowe możliwości”.

Okresy świadczenia usługi:
a) W okresie od czerwca do sierpnia 2017 – średnio 768 obiadów + produkty do przerwy kawowej;
b) W okresie od października do grudnia 2017 – średnio 744 obiadów + produkty do przerwy kawowej;
c) W okresie od lutego do kwietnia 2018 – średnio 744 obiadów + produkty do przerwy kawowej;
d) W okresie od czerwca do sierpnia 2018 – średnio 780 obiadów + produkty do przerwy kawowej;
e) W okresie od października do grudnia 2018 – średnio 756 obiadów + produkty do przerwy kawowej;

Więcej informacji w dokumencie pdf: zap. ofert. z załączn

 

 

 

 

Rozeznanie rynku 01/2017/NW

 Przetargi  Komentarze są wyłączone
maj 192017
 

Rozeznanie rynku 01/2017/NM

Dotyczy: postępowania opartego na zasadzie rozeznania rynku mającego na celu wyłonienie najkorzystniejszej oferty realizacji zadań:
1 Szkolenia grupowe z psychologiem;
2 Spotkania indywidualne z psychologiem;
(kod CPV 80000000-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe), w ramach projektu „Nowe możliwości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-mazurskiego na lata 2014-2020.

rozeznanie rynku – psycholog NM