O NAS W MEDIACH

 
Goście radia 5 dnia 09.03.2010 o godzinie 11:00
Maciej Juchniewicz – Urząd Miasta w Ełku, Urszula Podurgiel – Stowarzyszenie Adelfi i Grzegorz Stachurski – Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych; rozmowa na temat „Centrum Integracji Społecznej- pomysł na trudne czasy.” projekt ten ruszył właśnie w Ełku. Partnerzy projektu to: Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno- Gospodarczych (partner wiodący), Urząd Miejski w Ełku (głównie promocja medialna projektu) i Stowarzyszenia Adelfi (odpowiadające za reintegrację społeczną). Celem projektu jest między innymi aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (osoby długo trwale bezrobotne, bezdomne, niepełnosprawne, chore psychicznie, uchodźcy …) poprzez przygotowanie teoretyczne do podjęcia zatrudnienia i umożliwienie funkcjonowania na rynku pracy. Pierwszym pomysłem na aktywność uczestników projektu jest założenie Spółdzielni Socjalnej. …

Goście radia 5 .. o projekcie Centrum Integracji Społecznej – pomysł na trudne czasy
Grzegorz Stachurski – Koordynator Projektu, Kierownik CIS o projekcie „Centrum Integracji Społecznej – pomysł na trudne czasy”

dnia 31.05.2010 o godzinie 10:00 Grzegorz Stachurski Gość radia 5
dnia 14.02.2011 Centrum Integracji Społecznej Radio 5
dnia 14.02.2011 Centrum Integracji Społecznej Radio 5
dnia 16.02.2011 Centrum Integracji Społecznej Radio 5
dnia 21.02.2011 ekonomia spoleczna Radio 5
dnia 28.10.2011 Stachurski i Paczkowski Radio 5
dnia 14.03.2011 ekonomia spoleczna Radio 5
dnia 21.03.2011 Centrum Integracji Społecznej Radio 5
Radio 5 warsztaty 14.02.2011
Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Twitter
  • В закладки Google
  • Google Buzz
 Posted by at 15:49