Nowe możliwości

 

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie
i
Centrum Integracji Społecznej w Ełku
realizują projekt

 

“Nowe możliwości”

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej 11: Aktywne włączenie; działania 11.01: Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie; poddziałania 11.01.01: Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym.

nr RPWM.11.01.01-28-161/16

Dofinansowanie: 824 962,50 zł

Projekt skierowany jest do mieszkańców powiatu ełckiego.

Grupę docelową stanowi 60 osób (35 kobiet i 25 mężczyzn), w tym 5 osób z niepełnosprawnością.

Uczestnicy projektu to osoby zagrożone ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczeniem społecznym,

osoby bezrobotne w wieku 15-65 lat.

 

Każdy uczestnik projektu otrzyma:

 • świadczenie pieniężne (na zasadach zatrudnienia socjalnego),
 • gorący posiłek
 • materiały szkoleniowe.

 

Projekt oferuje kompleksowe wsparcie w powrocie na rynek pracy poprzez:

 • wsparcie psychologa i doradcy zawodowego,
 • szkolenia zawodowe,
 • szkolenia komputerowe i językowe,
 • praktyki zawodowe.

 

W projekcie zaplanowanych jest 5 grup po 12 osób:
Grupa
Termin rekrutacji
Termin uczestnictwa
I
maj 2017
czerwiec 2017 – maj 2018
II
wrzesień 2017
październik 2017 – wrzesień 2018
III
styczeń 2018
luty 2018 – styczeń 2018
IV
maj 2018
czerwiec 2018 – maj 2019
V
wrzesień 2018
październik 2018 – wrzesień 2019

[singlepic id=957 w=700 h=570 float=]

Share and Enjoy:
 • Facebook
 • Twitter
 • В закладки Google
 • Google Buzz