Wiedza otwiera możliwości

 
Wiedza Otwiera Możliwości

Wiedza Otwiera Możliwości

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”;

Działanie 9.6 „Upowszechnienie uczenia się dorosłych”;

Poddziałanie 9.6.2 „Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT
i znajomości języków obcych”
na podstawie umowy o dofinansowanie
nr.: WND-POKL.09.06.02-28-068/12
z Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Realizacja projektu rozpoczęła się dnia 1.03.2013 r. i będzie trwała do 30.06.2015 r.

Jego celem jest nabycie i podwyższenie umiejętności ICT i znajomości posługiwania się językami obcymi przez osoby z powiatu ełckiego po 50 r.ż., które są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem bądź podwyższeniem swoich kwalifikacji.

 

W czasie trwania projektu zrealizowane zostaną następujące

szkolenia językowe:         

 • szkolenie z języka angielskiego – 7 grup po 12 osób;
 • szkolenie z języka niemieckiego – 4 grupy po 12 osób;

szkolenia z umiejętności ICT:

 • ECDL Start – 8 grup po 12 osób i 1 grupa 6 osobowa;
 • ECDL Core – 7 grup po 12 osób;

Uczestnikom projektu oferujemy:

 • profesjonalnych wykładowców;
 • szkolenia dopasowane do specyfikacji grupy zakończone obiektywnym egzaminem zewnętrznym;
 • materiały dydaktyczne i podręczniki;

 

Regulamin projektu “Wiedza otwiera możliwości”

 

stopka2

Share and Enjoy:
 • Facebook
 • Twitter
 • В закладки Google
 • Google Buzz
 Posted by at 19:13