cze 012018
 

Rozeznanie rynku 02/SZ/2018/NM

 

Dotyczy: postępowania opartego na zasadzie rozeznania rynku mającego na celu wyłonienie najkorzystniejszej oferty realizacji zadania: Szkolenia zawodowe
(kod CPV 80000000-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe), dopasowane do indywidualnych potrzeb i predyspozycji poszczególnych osób, w ramach projektu
„Nowe możliwości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji w dokumencie: rozeznanie rynku szkol.zawod. NM3 – 2

RPWM

Opublikowano: 01.06.2018 r.

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Twitter
  • В закладки Google
  • Google Buzz