sty 242019
 

Rozeznanie rynku 04/SZ/2018/NM

 

Dotyczy: postępowania opartego na zasadzie rozeznania rynku mającego na celu wyłonienie najkorzystniejszej oferty realizacji zadania: Szkolenia zawodowe (kod CPV 80000000-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe), dopasowane do indywidualnych potrzeb i predyspozycji poszczególnych osób, w ramach projektu

„Nowe możliwości”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-mazurskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji: rozeznanie rynku szkol zawod NM5 + formularz ofertowy

EFS-flaga

Opublikowano: 16.01.2019 r.

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Twitter
  • В закладки Google
  • Google Buzz