WSPÓŁPRACA

 

Do porozumienia w sprawie kierowania kandydatów na uczestników CIS przystąpiły następujące instytucje/organizacje:
- Powiatowy Urząd Pracy w Ełku
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku
- Ogólnopolski Związek Bezrobotnych w Ełku ul. Orzeszkowej 3/1.
- GOPS Stare Juchy
- GOPS Prostki
- GOPS Kalinowo
- PCPR Ełk
- Caritas Diecezji Ełckiej
- Dom dla Osób Bezdomnych i Najuboższych MONAR – MARKOT
- “PRO-MEDICA” w Ełku Sp. z o.o. Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu.

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Twitter
  • В закладки Google
  • Google Buzz
 Posted by at 15:47